1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
9

KAMENICE

Panorama KAMENICEPASECKÁ SKÁLAMETODKAMALINSKÁ SKÁLABOHDALECBUCHTŮV KOPECDAŇKOVICELUCKÝ VRCHPROSIČKA
PASECKÁ SKÁLA

PASECKÁ SKÁLA

Rulový skalní útvar vzniklý mrazovým zvětráváním ve čtvrtohorách. Je rozčleněn do tři skalních bloků - Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštejn. Skalní útvar Vyhlídka je turisticky zpřístupněn a  nabízí krásné výhledy do dalekého okolí. Kolem Pasecké skály se zachoval zbytek původních bukových lesů, kde probíhá šetrné lesnické hospodaření.

PASECKÁ SKÁLA
PASECKÁ SKÁLA
PASECKÁ SKÁLA

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.