1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
9

KAMENICE

Panorama KAMENICEPASECKÁ SKÁLAMETODKAMALINSKÁ SKÁLABOHDALECBUCHTŮV KOPECDAŇKOVICELUCKÝ VRCHPROSIČKA
PROSIČKA

PROSIČKA

Vrch severozápadně od Jimramova s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem k Jimramovu, Vírské přehradě, údolí Fryšávky i ke Sněžnému. Vede sem modrá turistická značka z Jimramova nebo Javorku. Skalní útvar vznikl mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tvoří jej dva mohutné skalní bloky s délkou 55 m a výškou až 17 m, na něž navazuje řada nižších zvětralých výchozů a zbytků skalní hradby. Skalní dominanty vyhledávají k hnízdění vrácné druhy ptáků - sokol stěhovavý, výr velký a krkavec velký.

PROSIČKA
PROSIČKA
PROSIČKA
PROSIČKA

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.