1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
8

METODKA

Panorama METODKAMALINSKÁ SKÁLADRÁTENICKÁ SKÁLAKŘIŽÁNKY (Český kopec)ČTYŘI PALICEVYSOKÝ KOPEC, PODLESÍBOHDALECLUCKÝ VRCHPROSIČKA
KŘIŽÁNKY (Český kopec)

KŘIŽÁNKY (Český kopec)

Obec v srdci Žďárských vrchů situovaná kolem řeky Svratky, která tvořila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Výrazný historický rozvoj Křižánek souvisel s výstavbou sklárny a následně i železářského hamru. S tím souvisí  pilníkářská výroba, kterou se zde zabývala řada obyvatel. Jejich roubená stavení, stejně jako zemědělské usedlosti bohatších sedláků, jsou typickými stavbami Horácka. Počtem kulturních památek jsou Křižánky největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. V okolí jsou soustředěny známé  skalní útvary Devět skal a  Čtyři palice, přímo v centru obce roste památná lípa.

KŘIŽÁNKY (Český kopec)
KŘIŽÁNKY (Český kopec)
KŘIŽÁNKY (Český kopec)
KŘIŽÁNKY (Český kopec)

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.