1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
2

PODLESÍ

Panorama PODLESÍSTUDNICEKRÁTKÁPASECKÁ SKÁLABLATINYTEPLÁDRÁTENICKÁ SKÁLAMALINSKÁ SKÁLADEVĚT SKAL
STUDNICE

STUDNICE

Jsou nejvýše položenou obcí ve Žďárských vrších.  Od 17. století až do roku 1938 se tu těžil a pálil vápenec. Při jeho těžbě bylo objeveno několik jeskyní se slabou krápníkovou výzdobou. Jeskyně nejsou  přístupné,  zimuje v nich řada druhů netopýrů, např.  netopýr ušatý. Vzácností bývalého vápencového lomu je  výskyt silně ohroženého hořečku nahořklého, který na jiném místě ve Žďárských vrších neroste. Ke koloritu Studnic bohužel patří i 3 námrazoměrné stožáry, které byly postaveny jako dočasné stavby do roku 1990. Spor o jejich odstranění se však táhne dodnes. Ze Studnic není daleko k Vávrově skále, která se tyčí nad Pohledcem.

STUDNICE
STUDNICE
STUDNICE
STUDNICE

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.