1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
2

PODLESÍ

Panorama PODLESÍSTUDNICEKRÁTKÁPASECKÁ SKÁLABLATINYTEPLÁDRÁTENICKÁ SKÁLAMALINSKÁ SKÁLADEVĚT SKAL
DEVĚT SKAL

DEVĚT SKAL

Devět skal (836 m n.m.) je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů. Členitý skalní blok vznikl mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Název je odvozen od skalního labyrintu, který tvoří tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a třemi malými věžičkami. Jednotlivé skalní hřebeny vysoké 12 až 20 metrů mají místy charakter skalního města a představují nejrozsáhlejší komplex vrcholových skal na Českomoravské vrchovině. Z vrcholu jsou při dobré viditelnosti vidět Krkonoše či Kralický Sněžník. Nedostupné skalní římsy využívá k hnízdění výr velký. Okolní jehličnaté lesy jsou  spíše chudší. V podrostu převládá borůvka černá.

DEVĚT SKAL
DEVĚT SKAL
DEVĚT SKAL

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.