1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Chráněná krajinná oblast ŽĎÁRSKÉ VRCHY
PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
2

PODLESÍ

Panorama PODLESÍSTUDNICEKRÁTKÁPASECKÁ SKÁLABLATINYTEPLÁDRÁTENICKÁ SKÁLAMALINSKÁ SKÁLADEVĚT SKAL
DRÁTENICKÁ SKÁLA

DRÁTENICKÁ SKÁLA

Jedna z nejkrásnějších a nejvýraznějších skal ve Žďárských vrších. Leží na okraji lesa asi 200 m severozápadně od obce Blatiny. Vrcholový skalní útvar byl zformován do podoby mohutné skalní hradby. Nejvyšší z vrcholů - Sokol - dosahuje výšky 35 metrů. Na balvanitých sutích kolem skal se zachovaly zbytky přírodě blízkých lesů.

DRÁTENICKÁ SKÁLA
DRÁTENICKÁ SKÁLA
DRÁTENICKÁ SKÁLA

Ohlasy zasílejte na email: zdenek.zalis@nature.cz

Mapa webu
© 2013 AOPK ČR edited by n.e.s.p.i.